KİŞİSEL EĞİLİM ENVANTERİ


Kişisel Eğilimler EnvanteriÒ, bir kişinin “başarılı” ve “lider”  olmak için gerekli eğilimleri gösterip göstermediğini ölçer.

 

Envanterin Amacı

Envanterin üç temel amacı vardır.

 

 • Pozisyonu ne olursa olsun, envanter bir kişinin liderlik potansiyelini belirler. Sonuçlara göre bir kişinin ne derece liderlik yapacağını gösterir.
 • Bir kişinin pozisyonunda ne kadar başarılı olacağını gösterir. Başarı ölçütleri temelde aynı olsa da bazı ölçütler pozisyona göre değişebilir ya da daha çok önem kazanabilir. Örneğin, satış becerisinde çok önemli olan bir ölçüt yöneticilikte önemsiz olabilir. Belirtilen pozisyona göre bir kişinin başarı potansiyeli belirlenir.
 • Ölçümlere göre kişilerin eğitim ihtiyacını belirler.

 

Yöntem

Her aday posizyonuna göre değerlendirilir ve bireye farklı alanlar için genel bir puan verilir. Yüksek puan kişinin o pozisyonda ne kadar başarılı olacağını ve liderlik potansiyelini gösterir. Aynı zamanda kişinin iş tatmini de ölçülür çünkü başarı potansiyeli yüksek bir kişi işinden tatmin değilse bunu gösteremeyebilir.

 

Çıktılar

Envanter sonucunda bir kişisel rapor bir de genel şirket raporu sunulur. Raporlar şu soruları yanıtlar:

 

 • Kimler liderlik yapabilir?
 • Kimler şu andaki pozisyonunda başarılı olur?
 • Kimler terfi edilmelidir?
 • Kimler terfi edilince başarılı olur?
 • Kimler özel yetenek grubuna girer?
 • Kimler işten çıkarılabilir?
 • Kimler pozisyon değiştirmelidir?
 • Kimler departman değiştirmelidir?
 • Kimler hangi eğitimi almalıdır?
 • Kimler müdürlük görevini bırakmalıdır?
 • Kimler şirketin geleceğini inşaa eder?

 

Eğitim Süreci

Yapılan değerlendirmelere göre her birey için eğitim planı çıkartılır. Bireye özgü seminer, koçluk ya da danışmanlık süreci önerilir. Kurum isterse bu gelişimi kendi içinde koçluk sistemi ile çözebilir. Envanter, işletmelerde planlanan eğitimlerde, planlayıcılara nokta atış eğitim imkanı sağlar. İhtiyaçlar tam olarak tespit edilir. Gereksiz eğitim maliyetleri ortadan kalkar. En önemlisi ise eğitimlerin gerekçesi, istenen düzey ve sonuçlar tam olarak gözlemlenebilir.

 

Rapor Çeşitleri

 

Şirkete üç tür rapor sunulmaktadır.

 

1- Temel Ölçüm: Temel ölçüm sonucunda bireysel rapor verilir. Bu rapor direkt bireylere verilir. Birey kendi kişisel eğilimlerini ve potansiyelini öğrenir.

 

 

1

 

 

2- Genel Ölçüm: Genel ölçüm sonucunda şirket raporu verilir. Bu rapor şirkete sunulur. Tüm çalışanların potansiyeli puanlanarak verilir. Bir de genel tablo sunulur.

 

Şirkete verilen bir çalışanın puanlandığı genel rapor.

 

2

 

Bir de yukarıdaki raporda belirtilen alanların her biri için (bireysel başarı, satış başarısı gibi) genel şirket profili sunulur.

 

ŞİRKETİN GENEL ŞATIŞ BAŞARISI POTANSİYELİ

 

3

 • Eğitim Analizli Ölçüm: Bu ölçüm sonucunda eğitim raporu verilir. Çalışanların hangi eğitimlere ihtiyacı olduğu analiz edilir ve hem bireylere hem de şirkete sunulur.

 

4